Αρχική Σελίδα Δραστηριότητες-Νέα Συνδέσμων Φιλολόγων Ψήφισμα διαμαρτυρίας του Σ.Φ. Τρικάλων για τις αναθέσεις της Ιστορίας.

Ψήφισμα διαμαρτυρίας του Σ.Φ. Τρικάλων για τις αναθέσεις της Ιστορίας.

E-mail Εκτύπωση

ΨΗΦΙΣΜΑ.......