Αρχική Σελίδα Δραστηριότητες-Νέα Συνδέσμων Φιλολόγων Σ.Φ. Σερρών: Προτάσεις προς υπεράσπιση των Ανθρωπιστικών Σπουδών στη Μέση Εκπαίδευση.

Σ.Φ. Σερρών: Προτάσεις προς υπεράσπιση των Ανθρωπιστικών Σπουδών στη Μέση Εκπαίδευση.

E-mail Εκτύπωση

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΜΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ