Σ.Φ. Σερρών: Προτάσεις προς υπεράσπιση των Ανθρωπιστικών Σπουδών στη Μέση Εκπαίδευση.

Παρασκευή, 14 Σεπτέμβριος 2018 18:54
Εκτύπωση

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΜΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ