Δ.Σ. της ΠΕΦ για την κατάργηση του θεσμού των Σχολικών Συμβούλων

Σάββατο, 31 Μάρτιος 2018 19:15
Εκτύπωση

ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ Π.Ε.Φ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ